Före och efter plantering

Rabatt i Täby, nyplanterat

Före och efter en plantering i Täby i maj. Efter bortrensning av ogräs, gallring bland buskar och jordförbättring planterade vi sockblomma, vintergröna, skuggröna och flocknäva i grupper över hela ytan. 

Före plantering