Beskärning av magnolia

6 november 2012

Det går att göra mycket med beskärning! Den här stora magnolian var både för hög och bred för platsen och grenarna gick alltför långt ner mot marken. 

Efter en höjning av kronan samt inkortning av grenar både på höjden och bredden blev det så här bra! Ett mer kompakt träd utan att det har förlorat sin naturliga form.