Trädgård - Stockholm

Tomt med nybyggt hus där vi ritat och gjort växtförslag för hela tomten. Planteringarna har pågått under vår, sommar och höst 2014 samt kompletteringar 2015.