Trädgård - Täby

På den här stora tomten i Täby gjorde vi ett planerings- och växtförslag för hela tomten och planterade;

  • växter i stora planteringslådor runt trädäck och pool
  • stora rabatter med marktäckande växter i slänter över hela tomten
  • avenbokhäck runt hela tomten
  • blommande rabatter vid entré